2009/03/25

Mail Art Call

Mail Art Call

Convocatoria de mail art"Radiografia do medo"
A Biblioteca da Facultade de CC da Educación da Universidade da Coruña, en colaboración coa Biblioteca Central do Campus de Pontevedra, invita a todos/as artistas que o desexen, calquera que sexan a súas coordenadas xeográficas, a participar en esta convocatoria.
Bases:
Tema: “radiografía do medo”.
Características técnicas:
o Dimensión: Tarxeta postal 20x10 cm
o Papel ou calquera outro soporte bidimensional.
o Técnica: libre
o Envío por correo postal ordinario, sen sobre.
o Máximo dúas obras por artista.
Data límite: 30 de xullo.
2 exposicións no 2009 – 2010: Facultade de CC da Educación da Universidade da Coruña e Biblioteca Central do Campus de Compostela.
Ademáis exposición virtual.
Resposta a todos/as os que participen. Se tes correo electrónico é importante que conste no remite.
As obras non serán devoltas, despois das exposicións pasarán a formar parte dun gran mural que estará exposto na Biblioteca de Cc da Educación.
Información e entrega das obras:
Biblioteca Facultade de Cc da Educación
Universidade da Coruña
Campus Elviña s/n
15071 A Coruña, Galicia, España

mdoval@udc.es
www.educacion.udc.es/biblioteca

Convocatoria de mail art
“Radiografía del miedo”

La Biblioteca de la Facultad de CC de la Educación (Universidade da Coruña), en colaboración con la Biblioteca Central del Campus de Pontevedra (Universidade
de Vigo), invita a todos/as los artistas que lo deseen,cualquiera que sean sus coordenadas geográficas y vitales, a participar en esta convocatoria.
Bases:
Tema: “radiografía del miedo”.
Características técnicas:
o Dimensión: Tarjeta postal 20x10 cm
o Papel o cualquier otro soporte bidimensional.
o Técnica: libre
o Envío por correo postal ordinario, sin sobre.
o Máximo dos obras por artista.
Data límite: 30 de julio de 2009.
2 exposiciones en 2009 – 2010: Facultad de CC de la Educación (Universidade da Coruña y Biblioteca Central del Campus de Pontevedra (Universidade de Vigo).
Además exposición virtual.
Respuesta a todos/as los participantes. Importante que conste el correo electrónico en el remite.
No se devuelven las obras, después de ser exhibidas pasarán a formar parte de un gran mural que estará expuesto en la Biblioteca de Cc de laEducación.
Información y entrega de las obras:
Biblioteca Facultade de Cc da Educación
Universidade da Coruña
Campus Elviña s/n
15071 A Coruña
Galicia - España

mdoval@udc.es
www.educacion.udc.es/biblioteca

Mail Art : "X-ray of Fear"
The Library of the Educational Sciences Faculty (University of A Coruña), in collaboration with the Central Library of the Pontevedra Campus (University of Vigo), invites all artists, home or abroad, to take partin this Mail Art Call.
Guidelines
Topic: " X-ray of Fear ".
Technical requirements:
o Size: postal size 20x10 cm.
o Paper or any other bidimensional support.
o Free technique.
o Send by ordinary mail (no envelope required).
o Maximum two proposals per artist.
Deadline: July 30th 2009
Two exhibitions in 2009-2010:
· Library of the Educational Sciences Faculty (University of A Coruña).
· Central Library, Campus of Pontevedra (Universidade de Vigo).
Virtual exhibition included.
All participants will receive confirmation. Senders must include their e-mail.
Artistic proposals will not be returned. After exhibition, all works will be permanently exhibited in large-mural format in the Library of the Educational Sciences Faculty (Universidade de A Coruña).
Send your proposals to:
Biblioteca Facultade de Ciencias da Educación
Universidade de A Coruña
Campus Elviña s/n
15071 A Coruña.
Galicia. Spain.
Information and contact:

mdoval@udc.es

Aucun commentaire: